Gói rong biển 50 lá (Yaki Sushi Nori Green)

View: 4729

Gói rong biển 50 lá (Yaki Sushi Nori Green)

253,000 VND

Số lượng:
Yaki Sushi Nori Green

Sản phẩm cùng thương hiệu



Hỏi, đáp về sản phẩm