Quy định và hình thức thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp (chỉ áp dụng cho nội ô thành phố Hồ Chí Minh):
- Trả tiền trực tiếp khi giao nhận hàng.

2. Chuyển khoản
- Chuyển khoản trước, giao hàng sau (thời gian từ 2 đến 7 ngày nếu ở ngoài TP. Hồ Chí Minh; 1 đến 2 ngày nếu trong nội ô thành phố)
- Thông tin tài khoản:
  + Chủ tài khoản: PHAN THÀNH TÂN 
Vietcombank: 0071000378222 chi nhánh Hồ Chí Minh