Hướng dẫn đặt hàng online - chỉ với 5 bước

Tư vấn mua hàng online: 0903 941 522
Bước 1: Chọn nhóm sản phẩm cần mua

Bước 2: Nhấn chọn nút mua hàng
Bước 3: Nhấn chọn nút đặt hàng 
Bước 4: Điền thông tin người nhận hàng
Bước 5: Xác nhận thông tin và hoàn tất đơn hàng